1. Lagerförd [Stocked] = Ja

A. Defineras i första hand från Lagerhållningspolicy [Inventory Policy]

Kombinationen av VAU (A1 - C2) och plockklass [Pick class] (P0 - P8) definerar om artikel skall lagerhållas.
B. Artikel är ersatt. 

Detta medför automatiskt att artikel ej lagerförs.C. En överskridning tvingar artikeln att inte lagerföras.

Detta kan uppdateras från affärssystem och användare. 

Exempelvis så brukar utgångna artiklar ej vilja lagerhållas.Den blåa ikonen visar att en överskridning finns aktiv.


2. Totalt disponibelt saldo [Effektive stock] når beställningspunkt [Order Level]

Totalt disponibelt saldo = fysiskt saldo - reserverat + beställt.

När denna nivå når beställningspunkten (eller understiger) kommer Eazystock att föreslå en påfyllnadsorder.


     = Orderförslag skapas


3. Orderkalender tillåter förslag för aktuell dag

Varje lager, leverantör och artikel kan ha en bestämt kalender på vilka dagar orderförslag ska genereras.Om kalendern inte tillåter orderförslag aktuell dag kan man ofta via rapporten 'Risk of run out' enkelt skapa upp en manuell order om artikeln har ett underskott.