KPI'er

Skapad av Kenny Westermark, Ändrad den Fre, 12 aug., 2022 vid 2:06 E.M. efter Kenny Westermark


Service level

PFR over the counter

Helt uppfyllda ordrar vid ordertillfälle.


PFR at request date

Helt uppfyllda ordrar vid begärt datum.


IFR over the counter

Uppfylld procentandel av efterfrågan vid ordertillfälle.


IFR at request date

Uppfylld procentandel av efterfrågan vid begärt datum.


Item fill rate (IFR)

Artikelns fyllnadsgrad är den del av kundens efterfrågan som tillgodoses genom lagertillgänglighet vid det begärda datumet. Det är med andra ord procentandelen av efterfrågan som uppfylldes när kunden ville ha det.


Pick fill rate (PFR)

Plockfyllningsgraden är den del av kundplock som uppfylls genom lagertillgänglighet vid det begärda datumet. Det är med andra ord procenten av valen som var helt uppfyllda när kunden ville ha det.


Advanced service index

I den här rapporten används inte faktiska efterfrågedata som indata. 

Istället definieras den förväntade servicenivån för uppfyllandegraden (Item Fill Rate - IFR) som lagret statistiskt förväntas tillhandahålla under den kommande ledtiden.


Service index

Hur väl prognosen uppfylls av lagerbalansen i början av perioden.

Enkelt uttryckt kan detta uppfattas som hur väl ett lager har fyllts på. 

En nackdel med denna KPI är att man inte tar med ledtid i beräkningen.


Stock turn

Totalt värde på efterfrågan (historiskt) delat med summan av nuvarande lagervärdet.


Excess stock

Summa av lagervärde som överstiger nivån för överlager.


Stock value

Total lagervärde.

Uppdateras periodiskt.


Observera att lagervärdet i ES inte alltid överensstämmer med ERP då man ofta primärt skickar beräknat anskaffningspris och inte lagerfört pris (eg. snittpriset). 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov