Om du inte kommer ihåg ditt lösenord kan du återställa det genom att klicka på länken [Can't access your account?] under inloggningsrutan.

Fyll i ditt User ID och e-post (Oftast samma) så får du en länk skickad till din e-post för att återställa lösenordet.

(Kolla även i din skräppost om du inte får ett mail inom några minuter, mailet heter 'Syncron reset password')


Eazystock kräver att följande regler är uppfyllda för att sätta ett nytt lösenord:

  1. Minst 6 tecken
  2. Minst en versal
  3. Minst en gemen
  4. Minst ett specialtecken (! \" # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \\ ] ^ _ ` { | } ~)
  5. Minst en siffra


Får du felet 'The account has been locked' behöver du kontakta oss för upplåsning.