EazystockFörklaringExempel
Forecast for next 12 monthsPrognos för nästkommande 12 månaderna2 400 st
Unit costAnskaffningskostnad per styck x 250 kr
VAU (value of annual usage) Årsvärdesförbrukning= 600 000 kr
VAU classABC-klassificering, A1 = Hög kostnad och efterfrågan, C2 = låg= A2
NOOPYAntal beställningar per år. Målet definieras av ABC-klassning.
För att hålla nere lagerhållningskostnaden är det smartare att beställa dyrare artiklar ofta, medans billigare mer sällan.
 = 8 ggr / år
Optimum order quantity (OOQ)Optimal orderkvantitet2 400 / 8 = 300
ConstrainsInköpsregler
Minimum order quantityMinsta antal vid beställning (Ex. krav från leverantör).
Måste matcha multipel
240
Multiple order quantityMultipel vid beställning, tex. förpackningsstorlek120
Stock multipleMultipel av lagerhållning. Tex. däck säljs alltid 4 & 4.
Kan beräknas av Eazystock vid aktivering
4Constrained optimum order quantity (COOQ)Optimal orderkvantitet med hänsyn till inköpsregler
tex. minimum, eller multipel.
360
Expected NOOPYFörväntat antal ordrar per år, med hänsyn till inköpsregler2 400  / 360 = 6,6
Lead timeLedtid (kalenderdagar), antal dagar från beställning till att artikel är tillgänglig på lagret.15 dagar
Number of picksAntal plock per år. Dvs antal behov av artikeln oavsett antal.20
Picks classPlock-klassificering (P0 till P8). P0 = inga, P8 = flest antal.P7
Demand typeMönster på efterfrågan. T.ex. Snabb, Oregelbunden, neg. trendSnabb
Target service level (TSL)Önskad servicegrad, defineras av ABC och plock-klass95% (IFR)
Buffer stockSäkerhetslager för att täcka oväntad efterfrågan inom ledtiden, med hänsyn till önskad servicegrad. Beräknas av Eazystock.30
Order levelBeställningspunkt. Säkerhetslager + prognos inom ledtid.30 + 98 = 128Current stockFysiskt på lager20
Reserved stockReserverad (kundorder, produktion)15
Stock balanceTillgängligt att använda = 5
Total stock dueBeställt+ 120
Effective stockTillgängligt efter alla in- och utleveranser= 125Order recommendationOrderförslag ges när 'Effective stock' understiger 'Order level'
Order level + COOQ - Effective stock
Justerat så att inköpsregler upprätthålls.
128 + 300 - 125
= ⌈303⌉ = 360Target stockMedellager över beställningscykeln. Endast för info.30+(360/2) = 210
Excess thresholdGräns till överlager, Standard: BP + COOQ128 + 360 = 488
Excess stock
Antal i överlager, fysiskt lager över  
0Item Fill Rate (IFR)Procentandel av efterfrågan som kan tillgodoses
Pick Fill Rate (PFR)Procentandel av av efterfrågan (plock) som uppfylldes helt.

Cycle Service Level (CSL)Risk att inte kunna leverera alls inom en anskaffningscykel.
Anges på Slow och Lumpy istället för IFR.


OBS!

Beroende på parametersättning i Eazystock kan vissa värden och beräkningar göras annorlunda, exemplet följer best practice och vissa beräkningar är något förenklade.
Demand distribution group

FörklaringDemand type (Oftast)
TSL, min exempel
Compound Poisson
Hög variation på efterfrågan
Lumpy, Erratic
70%
Poisson
Låg efterfrågan med liten variationSlow80%
NormalStabil efterfrågan
Alla andra90%