Novacura Flow Naming Conventions and Guidelines

Skapad av Kenny Westermark, Ändrad den Mon, 15 Jan 2024 vid 12:10 PM efter Kenny Westermark

Flödesvariablar - (F)low

Data som inte kan eller inte behöver hämtas om vid varje user step, hämtas i början av flödet för att finnas tillgängligt under hela flödet.

Exempel:

f_FlowScopeVariable

f_input_MyFlowFilter

f_data_DeliveryMethods


Arbetsvariablel - (W)orking

w - working

Har en begränsad livslängd inom flödet och manipuleras efter affärslogik

Exempel:

w_CurrentLocationId

w_line_CurrentOrderLine

w_data_SelectedLinesToProcess


Temporär data - (T)emporary
Data som hämtas med användarfiltrering eller status flaggor via "data arrow" direkt till user step

Ska hämtas om vid varje user step

Exempel:

t_data_OrderLinesToPick***


Användardata - U

Från användarsteg (om inte det ska sätta en working variabel direkt.)

Output från användarsteg för att direkt efter vidare filtreras eller användas i ett assignment eller machine step

u_MinUserInput

u_OrderOutput

u_data_MyTargetForDataTableToBeFilteredInNextStep


Variabel: <x>_<Name>

Tabell: <x>_data_<Name>

Record: <x>_line_<Name>


Starta flödet med en Flow Setup där man sätter om variablar från user och global för att frikoppla dessa mot övriga flödet.


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov