Beskrivning
Kortkommando
Kom ihåg
Kör programCTRL + SHIFT + F8
Visa fältnamn (system)

CTRL + ALT + F12


Gå tillbaka / föregående nivåESC

Lägg tillCTRL + AAdd / Addera
ÄndraCTRL + MModify / Modifiera
Nästa postCTRL + NNext / nästa
Föregående postCTRL + PPrevious
Uppdatera dataCTRL + R
Refresh
SökCTRL + S
Search / sök
Ta bort postCTRL + DEL

Gå till kopplat programCTRL + E
Extend
Sudda ut formulärCTRL + Q

Kopiera senaste värde (fält)CTRL + Y

Kopiera senaste postCTRL + J

Gå till första post
CTRL + F
First / första
Gå till sista postCTRL + L
Last
Spara / lägg till
RETUR