Fel

- Jeeves bokar artikel fast det inte finns saldo vilket resulterar i felaktig bokning.

- Artikel har en minusantal på bokat antal.


Lösning

Kör 'Rekonstr bokat antal' i program sy1ar2