Utbetalningar (PAIN001)

Jeeves PGM: x2uv

SP: JEEVES_Create_SEPA_FI_FbsJeeves PGM: syk

Sätt upp för olika utbetalningsslag bg, bgU osv


Jeeves PGM: sy1utb

Sätt upp vart filen ska skapas.
Betalningsinformation på leverantören

Bankgiro leverantör 

På en leverantör med bg-nummer bör man ha ett bg-numret anges utan bindestreck i fältet bankkonto på leverantören.

 

I noden leverantörens konton för utbetalningar bör man i fältet Bankkod ange värdet SESBA/9900. Utbetalningsvägen kommer att följa med automatiskt när vi kopplat om bg till utbetalningsvägen SEPA.

Riksbankskod kan dessutom anges, finns oftast på leverantören.


Postgiro leverantör 

På en leverantör med pg-nummer bör man ha ett pg-numret anges utan bindestreck i fältet bankkonto på leverantören.

 

I noden leverantörens konton för utbetalningar bör man i fältet Bankkod ange värdet SESBA/9960. Utbetalningsvägen kommer att följa med automatiskt när vi kopplat om pg till utbetalningsvägen SEPA.

Riksbankskod kan dessutom anges, finns oftast på leverantören.
Inbetalningar (CAMT054)

Jeeves PGM: sthi

SP: Jeeves_payment_Camt054


Kräver BULK rättigheter

USE [master]
GO

GRANT ADMINISTER BULK OPERATIONS TO [JvsDBO]