Felmeddelande

7008 Alla fakturor på journalen är inte giltiga SEPA betalningar - Filer kommer att bli tom.

 

Lösning

Exempel på orsaker till detta kan vara saknade IBAN-nummer, saknade BIC-koder eller fel valuta. 

Kontrollera på 'Leverantörens konton för utbetalning' [lek]