På leverantören [le] kan man sätta ledtiden nedbruten på leverantörens egen ledtid, transporttid, admin, extra.


Uppdatera varje artikels relation till leverantören [al]

 1. Klicka på knappen ’Lead time upd agrmnt rows (al).
 2. Du får en fråga vilka ledtider som skall uppdateras. Skriv * i de fält du vill uppdatera.


Är leverantören en huvudleverantör för artikeln, kommer artikels saldopost (saldo per lagerställe) [ars] även att uppdatera dess ledtid som används från kundorder.


SQL fråga för att hämta alla al poster som inte matchar le.

SELECT
 al.FtgNr,
 al.ArtNr,
 al.LedTid,
 al.ArtHuvudAvt,
 al.LedTidAdm,
 al.LedTidEnlLev,
 al.TransportTid,
 al.LedTidExtra1,
 
 le.LedTidAdm,
 le.LedTidEnlLev,
 le.TransportTid,
 le.LedTidExtra1
FROM
 le 
JOIN al ON al.ftgnr = le.ftgnr and al.foretagkod=le.foretagkod

WHERE le.ForetagKod = NNN AND le.FtgNr = 'NNN'
	AND (le.LedTidAdm <> al.LedTidAdm OR le.LedTidEnlLev <> al.LedTidEnlLev OR le.TransportTid <> al.TransportTid OR le.LedTidExtra1 <> ISNULL(al.LedTidExtra1, 0))

ORDER BY le.FtgNr, al.ArtNr