Felmeddelande

{0:5218} Periodmallen innehåller icke aktuella datumintervall nr:6


Lösning

Uppdatera 'Perioder, faktureringsmall' (pfmd) med aktuella datum