Om du vill att rapporterade aktiviteter skall grupperas uppdragsfaktura så behöver du definiera Faktureringstyp [UFakttyp] på uppdraget.

Faktureringstypen styr också konteringen av rapporterade aktiviteter. (xAkFh, xAkFt, Faktureringstyp eller Produktkonto)