Sökprocedur i vanliga objekt i Jeeves

Skapad av Kenny Westermark, Ändrad den Fre, 25 mar., 2022 vid 7:24 E.M. efter Kenny Westermark


CREATE OR ALTER PROCEDURE [dbo].[q_SearchObj]
  @SearchString nvarchar(100),
  @SkipSqlObj bit = 0
AS
BEGIN
  SET NOCOUNT ON;
  
 SET @SearchString = REPLACE(@SearchString, '_', '[_]');
  SELECT o.type, o.name, c.text FROM syscomments c JOIN sys.objects o ON o.object_id = c.id WHERE c.text like '%'+@SearchString+'%' AND @SkipSqlObj = 0
  
 UNION ALL
  SELECT 'MCR', [name], code from JeevesSR..mcr WHERE code like '%'+@SearchString+'%'
  
 UNION ALL
  SELECT 'JSMCR', m.JvsSiteMacroName, m.Code from JeevesSR.dbo.JvsSiteMcr m WHERE m.Code like '%'+@SearchString+'%'
  
 UNION ALL
  SELECT 'SQLJOB', j.name + '/' + js.step_name COLLATE Latin1_General_CI_AS, js.command COLLATE Latin1_General_CI_AS FROM [msdb].[dbo].[sysjobsteps] js 
  INNER JOIN [msdb].[dbo].[sysjobs] j ON j.job_id = js.job_id WHERE command LIKE '%'+@SearchString+'%'
END
GO

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov