Macro

Öppna länk i standardwebbläsare
ExecProgram('rundll32','url.dll,FileProtocolHandler http://www.mysite.com');
Fre, 17 sep., 2021 at 2:50 E.M.