Möjliga orsaker

  • Olika kundnummer mellan projekt och uppdrag