Lagervärde per den

  1. Kör program: Item balances, queries [xarla]
  2. Sätt önskat sökning, tex. Lagerställe
  3. Kör rapport: 'Inventory value as of' och välj önskat mall


Tips: Sätt 'Print to screen' om du vill ha rapporten till skärm