1. Öppna fönstret 'Importera från Excel' under meny 'Administration > Dataimport/-export > Dataimport'
  2. Välj 'Prislista' i datatyp för import
  3. Välj 'Prislistnummer' i kolumn A 
  4. Välj 'Artikelnr' i B. Resterade fält kommer automatiskt att fyllas i.
  5. Fyll i priser enligt Excel-mallen.
  6. Kopiera innehållet i Excelfilen utan rubriker och klistra in i en textfil.
  7. Spara filen textfilen och välj denna fil under 'Fil för import'
  8. Klicka på 'Import'.