Möjliga problem vid fel av import av leverans från OnGoing till SAP Business One


  • Kontrollera kostpris på artikeln
  • Vid delleverans, kontrollera att kund, order och rad tillåter delleverans (OCRD.BackOrder, OCRD.PartDelivr, ORDR.PartSupply, RDR1.BackOrdr)