Ladda ner verktyget diskspd

https://github.com/microsoft/diskspd


Tester för SQL Server


Simulera Data

Slumpat skriv/läs (20%/80%) i 8 k block

diskspd.exe -b8k -d30 -o1 -t4 -w20 -Z1G -h -L -r -c20G datafile.dat > dataresult.txt


Simulera Log

Sekventiellt skrivtest i 60 k block

diskspd.exe -b60k -d30 -o1 -t4 -w100 -Z1G -h -L -c20G logfile.dat > logresult.txt