TabellFältEngelska
SvenskaBeskrivningES
OITMReorderQtyRequiredOptimal inköpskvantitetSäkerhetslagerBuffer stock
OITWMinOrder
Req. Inv. LevelErforderligt lagersaldo(Samma som ovan)
Buffer stock
OITM / OITWMinStockMinimum
Minimum / Min. saldoVarna eller blockera transaktioner om saldot understiger
OITM / OITW
MaxStockMaximum
Maximum / Max. saldoVarna eller blockera transaktioner om saldot överstiger
Max stock
OITMMinOrdrQtyMinimum Order QtyMinsta orderkvantitet
OITMOrdrMulti
Order MultipleOrder multipel
Multipel